၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်
နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ပခုက္ကူ)
First Year to Fourth Year
သင်တန်းသားများအားလုံး
English Book များ
English Department တွင်
ဝယ်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရင်နှစ်တွေနဲ့ မတူတဲ့
Course အသစ်နဲ့ စာအုပ်အသစ်တွေ
ဖြစ်ပါတယ်။
Attention
မြန်မာနိုင်ငံ TU ကျောင်းများအားလုံးက
(COEမှ လွဲ၍) DK နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပါသောကြောင့်
မိတ္တူကူးခွင့် မရှိပါ။ ကူးယူပါက copyright နှင့်ငြိလျှင် ကူးယူသူများ၏ တာဝန်သာဖြစ်ပါကြောင်း….

Leave a Reply