23.9.2019 ရက်နေ့တွင် စာမေးပွဲကြီးအား အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပါမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပထမနှစ်

ဒုတိယနှစ်

တတိယနှစ်

စတ္တုထနှစ်

ပဉ္စမနှစ်

Leave a Reply